Bestyrelsen
Logo

Funktion

Navn og Adresse

Mail

Telefon nr.


Formand (post modtager)

Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51

4690 Haslev

formand@terslev-vand.dk

+45 2497 0534


Driftsansvarlig

Martin Oleander

Terslev Bygade 9

4690 Haslev

drift@terslev-vand.dk

+45 4050 9815

Ansvarlig for kvalitetssikring

Peer Lang Pedersen

Ternesøparken 71

4690 Haslev


pedersenpeerlang@gmail.com

+45 2245 6622

Bestyrelsesmedlem

(Nøgle ansvaglig)

Ane Marie Christensen

Nysøvænget 29

4690 Haslev


Anemarie.arne@gmail.com

+45 3066 7650

Bestyrelsesmedlem

Lone Poulsen

Nysøvænget 25

4690 Haslev
1. Suppleant

Jette Larsen2. Supplant

Bent KnakkegaardAdministrator

(ikke medlem af bestyrelse)

Skog Assist

Søjlegården 40C

2670 Greve


regnskab@terslev-vand.dk

+45 2053 9186

Al henvendelse ang. flytning, afregning, ejerskifte, årsforbrug og anden økonomi skal ske til administrator Skog Assist

Al henvendelse ang. Drift skal ske til på vagt telefonen: +45 2192 1770


Har De et akut problem f.eks. med en sprængt vandledning, kontaktes værket på vagt telefonen: 21 92 17 70

Mail:drift@terslev-vand.dk